Welkom op de website van openbare basisschool De Blieken.

Op onze website vindt u informatie over de school en het laatste nieuws uit de groepen. Het bezoeken van de site kan een eerste kennismaking zijn met de school voor ouders die een school zoeken voor hun kind of een informatiebron voor ouders en kinderen die al onderwijs volgen op De Blieken.

Creatief, passend onderwijs. Dat is de slogan van OBS De Blieken.
Passend, want we bieden onderwijs dat aansluit bij wat een kind van ons nodig heeft. Op een passend niveau, met de juiste begeleiding. Niet alleen op de bekende leervakken, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Samen spelen en leren op een fijne school; daar groei je van!

En creatief, want creativiteit vinden we belangrijk. Zowel in denken als in doen. Er is ruime aandacht voor de creavakken en voor toneel. Creatief denken en het zoeken naar creatieve oplossingen vinden we een belangrijke vaardigheid in de snelle wereld van de 21e eeuw. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op te kunnen voorbereiden, wordt steeds meer ingezet op het onderzoekend en ondernemend leren.

Gezien worden en je optimaal ontwikkelen in een fijne, veilig schoolomgeving, dat is waar De Blieken voor staat. Dat geeft een goed gevoel, voor de kinderen, het team, maar zeker ook voor u als ouder. Samen met u werken we graag aan onze fijne school. De deur staat altijd voor u open.

Kijkt u rustig rond op onze website en bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Kom dan gerust eens langs om een kijkje te nemen. Bel voor een afspraak 0186-579220 of mail naar directie@blieken.nl. U bent van harte welkom!

Kijkje nemen!

Wilt u een kijkje komen nemen op De Blieken?
U bent van harte welkom! Wij laten u graag onze school zien om u te vertellen en te laten zien waarom De Blieken zo’n fijne school is. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0186-579220 of door een mail te sturen naar info(at)blieken.nl

Gefeliciteerd!

Week: 8 - Feb

20Bisou Zwaan van derGroep 5
21Dana van UdenGroep 6
26Jayleigh van den BoogaardGroep 8

OBS De Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 579220

Openbare basisschool De Blieken is een onderdeel van de Stichting Acis; zij verzorgt het onderwijs voor alle openbare basisscholen in de Hoeksche Waard.

www.acishw.nl

Early Bird

Vanaf groep 1 geven wij ook les in het Engels. Zo raken de kinderen al jong vertrouwd met de Engelse taal. Wij maken hiervoor gebruik van verschillende lesmethodes, liedjes, filmpjes en spelletjes en werken samen met Early Bird.

Bazaar & vrije middag

Staat het al in uw agenda? Vrijdag 19 mei is het weer bazaar bij De Blieken! Met de opbrengst van de bazaar hopen we een nieuw speeltoestel te kunnen kopen voor op het plein en een nieuwe zand-/watertafel en werkbank voor de kleuters.

In verband met de bazaar zijn alle kinderen op 19 mei ’s middags VRIJ. Wij gaan de school dan verder omtoveren tot HARTVERWARMENDE bazaar.

Studiedag 6 maart

Maandag 6 maart zijn alle kinderen VRIJ. De juffen hebben dan een studiedag en gaan flink aan de slag. De middentoetsen worden goed geanalyseerd en er worden nieuwe plannen gemaakt voor de komende periode. Ook gaan we met elkaar invullen wat we in de groepen met ons Blieken-hart en met het Kunstkabinet gaan doen. Het wordt vast en zeker een productieve dag!

Ons HART is onthuld

Vrijdag 10 februari hebben XuanXuan, Marsha, Sjoerd Vermeulen en de jarige Sidney het spandoek met ons hart onthuld. Hierop staat: Op De Blieken hebben we HART voor elkaar! Dat betekent dat we hulpvaardig, aardig, rustig en trots zijn. Zo gaan we met elkaar om. En als er eens iets is, dan lossen we dat vanuit ons hart op.
Het spandoek hangt aan het hek. Eén aan de voorkant en één aan de achterkant van de school. Zo kan iedereen goed zien waar we op De Blieken voor staan.

Posters Social Media

U heeft ze vast al zien hangen: de posters met smileys over respect. Daar komen nu posters bij die groep 7/8 zelf aan het maken is: posters over gedrag op social media. In groepjes gingen de kinderen aan de slag: rustig werd er overlegd en daarna de taken verdeeld. Wat een teamwork en wat een goede gesprekken over goed gedrag op social media! Lees meer…

Gemeente gaat aan de slag

De hondenpoepactie van de ouders heeft gezorgd voor een reactie van de gemeente. De gemeente ziet dat er iets moet gebeuren met het veldje vol hondenpoep waar door een groep ouders nu een hek omheen is geplaatst. Lees meer…

Nieuwe eindtoets voor groep 8

Groep 8 heeft al een voorbeeldboekje gezien van de nieuwe eindtoets. Ze zijn, net als wij, enthousiast over deze nieuwe toets. In april geen Cito voor groep 8, maar IEP! Geen drie, maar twee ochtenden toetsen en de antwoorden gewoon in het toetsboekje invullen. Het toetsboekje ziet er uit als een normaal werkboekje, dus ook dat vinden we fijn.
In de column_jan2017_eindtoets van Luc van Heeren, de voorzitter van ons college van bestuur, leest u meer over IEP.

We hebben HART voor elkaar

Waar staan we voor? Hoe gaan we met elkaar om? En hoe maken we dat goed zichtbaar in de school, maar ook daarbuiten? Tijdens de informatie-avond konden we u het resultaat laten zien: de kernwaarden van De Blieken. Samengevat in puzzelstukken die als hart in elkaar passen. Op De Blieken hebben we HART voor elkaar! We zijn Hulpvaardig, Aardig, Rustig en Trots.
Lees meer…

1e Kindcentrum bij De Blieken

Eén van de doelen die in ons jaarplan staan, is: intensiveren contacten peuterspeelzaal en opvang. Dat dit zo’n intensieve samenwerking zou worden konden we toen nog niet bedenken.
Ons bestuur, stichting Acis, heeft deze week een intentieverklaring getekend met Spelenderwijs (peuterspeelzalen) en SKOC (kinderopvang) om onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard samen te brengen in kindcentra. Wij zijn trots te mogen zeggen dat op De Blieken het eerste kindcentrum van dit nieuwe samenwerkingsverband komt!  Lees meer…

Acis Actueel januari 2017

In de nieuwe uitgave van het nieuwsmagazine van ons bestuur, de Acis Actueel, leest u o.a. over de samenwerking met peuterspeelzalen en kinderopvang, de opening van het eerste kindcentrum in de Hoeksche Waard, de IEP Eindtoets en nieuws uit de scholen. Klik hier voor  Acis Actueel januari 2017