Welkom op de website van openbare basisschool De Blieken.

Op onze website vindt u informatie over de school en het laatste nieuws uit de groepen. Het bezoeken van de site kan een eerste kennismaking zijn met de school voor ouders die een school zoeken voor hun kind of een informatiebron voor ouders en kinderen die al onderwijs volgen op De Blieken.

Creatief, passend onderwijs. Dat is de slogan van OBS De Blieken.
Passend, want we bieden onderwijs dat aansluit bij wat een kind van ons nodig heeft. Op een passend niveau, met de juiste begeleiding. Niet alleen op de bekende leervakken, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Samen spelen en leren op een fijne school; daar groei je van!

En creatief, want creativiteit vinden we belangrijk. Zowel in denken als in doen. Er is ruime aandacht voor de creavakken en voor toneel. Creatief denken en het zoeken naar creatieve oplossingen vinden we een belangrijke vaardigheid in de snelle wereld van de 21e eeuw. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op te kunnen voorbereiden, wordt steeds meer ingezet op het onderzoekend en ondernemend leren.

Gezien worden en je optimaal ontwikkelen in een fijne, veilig schoolomgeving, dat is waar De Blieken voor staat. Dat geeft een goed gevoel, voor de kinderen, het team, maar zeker ook voor u als ouder. Samen met u werken we graag aan onze fijne school. De deur staat altijd voor u open.

Kijkt u rustig rond op onze website en bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Kom dan gerust eens langs om een kijkje te nemen. Bel voor een afspraak 0186-579220 of mail naar directie@blieken.nl. U bent van harte welkom!

Kijkje nemen!

Wilt u een kijkje komen nemen op De Blieken?
U bent van harte welkom! Wij laten u graag onze school zien om u te vertellen en te laten zien waarom De Blieken zo’n fijne school is. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0186-579220 of door een mail te sturen naar info(at)blieken.nl

Gefeliciteerd!

Week: 43 - Oct

24Ellis Bijl van derGroep 5
29Willem BosGroep 3

OBS De Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 579220

Openbare basisschool De Blieken is een onderdeel van de Stichting Acis; zij verzorgt het onderwijs voor alle openbare basisscholen in de Hoeksche Waard.

www.acishw.nl

Early Bird

Vanaf groep 1 geven wij ook les in het Engels. Zo raken de kinderen al jong vertrouwd met de Engelse taal. Wij maken hiervoor gebruik van verschillende lesmethodes, liedjes, filmpjes en spelletjes en werken samen met Early Bird.

Bouw! tutorlezen

Op onze school werken we met Bouw! tutorlezen. Kinderen die moeite hebben met lezen of al eerder, in groep 2 met de leesvoorwaarden, gaan samen met een leerling uit de hogere groepen vier keer per week een kwartier aan de slag met Bouw! Daar zijn we heel tevreden over, want het effect op de leesresultaten is heel mooi.

Het samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard investeert samen met de gemeenten in dit interventieprogramma. Uitgeverij Lexima plaatste een bericht in hun nieuwsbrief over dit mooie project in de Hoeksche Waard. Hieronder leest u het volledige artikel. Lees meer…

Geweldige opa’s

Op het podium van De Blieken vertelden de meester en de juffen het verhaal van Dirk en zijn super fantastische, beetje vreemde opa’s. Als je goed keek leken de opa’s erg veel op juf Ilse, juf Lucie en juf Netty. En Dirk? Had hij niet iets weg van juf Trudy? Maar die oma met die hoge stem, wie is dat nu toch? Meester Ronald was nog niet op school, dus konden we niet zien of oma misschien op hem leek. Of…..nu ik erover nadenk……was meester Ronald soms verkleed als oma??? Nee toch zeker???? Wie het weet, mag het zeggen!

Bedankt voor de boeken!

Tijdens de boekenmarkt werden niet alleen boeken gekocht om mee naar huis te nemen, maar werden er ook boeken gekocht om aan de school te geven. Zo schonken Noa Schouten, Lorenzo, Davina en Bram een mooi boek aan school. Dank jullie wel! In jullie boeken komt je naam en je foto te staan. Zo weet iedereen die dit boek leent, wie ervoor gezorgd heeft dat dit boek in onze bieb staat.

Super boekenmarkt

Het was gezellig en druk bij de boekentafel op 6 oktober. Er werden veel boeken gekocht dus er kan thuis weer heerlijk in de nieuwe boeken gedoken worden. En….het leverde ook iets moois op voor De Blieken! Lees meer…

Dierenambulance

Boem…..daar vloog een duif tegen het raam. Hij kon niet meer verder vliegen, zijn vleugel leek gebroken. Juf Trudy belde de dierenambulance, want dit arme beestje had hulp nodig.  Lees meer…

Boekentafel

Donderdag 6 oktober ligt de hal weer vol met heerlijke boeken. Boeken om in weg te dromen, uit voor te lezen of informatie uit te halen. En weet je wat zo leuk is? Al die nieuwe boeken zijn te koop en 15% van de opbrengst is voor school. Met dat geld kopen we nieuwe boeken voor onze schoolbieb. Lees meer…

Sparen voor De Blieken bij Jumbo

Jumbo heeft van 28 september t/m 25 oktober een leuke spaaractie voor de scholen. Doet u boodschappen bij de Jumbo? Dan kunt u geld verdienen voor De Blieken en daar kunnen wij weer leuke materialen voor de kinderen voor kopen.  Lees meer…