Eén van de doelen die in ons jaarplan staan, is: intensiveren contacten peuterspeelzaal en opvang. Dat dit zo’n intensieve samenwerking zou worden konden we toen nog niet bedenken.
Ons bestuur, stichting Acis, heeft deze week een intentieverklaring getekend met Spelenderwijs (peuterspeelzalen) en SKOC (kinderopvang) om onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard samen te brengen in kindcentra. Wij zijn trots te mogen zeggen dat op De Blieken het eerste kindcentrum van dit nieuwe samenwerkingsverband komt! 

Dat betekent dat er in de voorjaarsvakantie gestart wordt met de verbouwing. Na de meivakantie gaan we van start met opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak, vanuit één visie en dezelfde kernwaarden met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Half februari komen we voor het eerst met alle teamleden bij elkaar om kennis te maken en met elkaar te praten over ons mooie werk. Wij hebben er heel veel zin in!

Hier kunt u het krantenbericht uit het Algemeen Dagblad van 25 januari jl. lezen over het kindcentrum in De Blieken.
In Acis Actueel januari 2017 vindt u ook een bericht over de samenwerking tussen Acis, Spelenderwijs en SKOC.