Groep 3/4

De eerste dagen in groep 3 zijn altijd super spannend. Lezen, schrijven, rekenen, dat ga je allemaal leren bij juf Annet en juf Trudy. En de kinderen van groep 4 hebben het druk met het leren van de tafels. Dat is leuk, want zo kan je snel een grote som uitrekenen.

Juf Annet is er op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Trudy is er op woensdag en donderdag.

December groep 3/4

December groep 3/4

Voordat je het weet ben je al aan de laatste maand van het jaar begonnen. Er gebeurt van alles in die laatste weken van het jaar. Lees meer…

Licht uit, spot aan!

Licht uit, spot aan!

Wat deden ze het goed hè? De kanjers van groep 3/4 waren als eerste aan de beurt om een toneelvoorstelling te verzorgen. Spelen voor alle kinderen en zoveel ouders was wel een beetje spannend hoor.  Lees meer…

Nieuws uit groep 3/4 oktober

Deze week zijn we begonnen met de Kinderboekenweek met als aftrap natuurlijk de voorstelling en het bijbehorende dansje met heel de school. Zoals u kunt zien is dit jaar het thema: Gruwelijk Eng!
De komende week gaan we hier verder op voortborduren met allerlei opdrachten en natuurlijk wordt er heel veel gelezen. Lees meer…

September groep 3 en 4

September groep 3 en 4

De eerste dag voor groep 3 en 4 was erg spannend. Groep 3 voor het eerst een eigen plekje. Groep 4 voor het eerst werken met de Snappet. Voor de juffen was het ook spannend, want een eerste dag geeft toch weer kriebels. Lees meer…

Hartje van de dag

Hartje van de dag

Na de studiedag van maandag is er in groep 3/4 begonnen met het hartje van de dag. De ene dag een kind uit groep 3 en de andere dag een kind uit groep 4. Elke ochtend zie je de kinderen nieuwsgierig naar het bord kijken: ‘Wie is het hartje van de dag?’ En dan een grote glimlach van het kind die het is. Maar hoe gaat dat dan? Lees meer…

Boekenmarkt en kijkavond

De boekenmarkt is dit jaar anders dan anders. Er is ook meteen een kijkavond. U kunt dan in de groepen kijken waar de kinderen tijdens het thema vervoer aan hebben gewerkt. Er worden knutsels gemaakt, maar ook muurkranten en andere werkstukjes. Alle groepen doen mee, zowel de kinderopvang als de groepen van de basisschool.

Boekenmarkt + kijkavond, dinsdag 8 oktober van 18.30 tot 20.00 uur
Kunt u ’s avonds niet, maar wilt u wel boeken kopen? Dat kan ook tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur

Wist u dat dit jaar de boekenmarkt verzorgd wordt door boekhandel Muilenburg? En dat zij heel veel van de nieuwste leesboeken bij zich hebben? Maar ook prentenboeken en informatieboeken?
En wist u dat wij 10% van de opbrengst mogen besteden aan boeken voor De Blieken? Dat we natuurlijk hopen op een hele mooie opbrengst en dus veel nieuwe boeken voor alle groepen?

Verbouwing

Wat fijn dat in de laatste weken van het schooljaar het grootste deel van de verbouwing nog gedaan kon worden. In de zomervakantie gaat de schilder en het schoonmaakbedrijf nog aan de gang. Als alles volgens planning verloopt, starten we op 2 september in een prachtige nieuwe peuterspeelzaal en BSO, hebben de twee kleutergroepen hun eigen lokaal en is ook de nieuwe teamkamer helemaal klaar. Een mooi vooruitzicht!

Bijenhotel

Het bijenhotel hangt! Met bloeiende plantjes ernaast. Na de meivakantie worden er nog extra bloemen gezaaid. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan het behoud van de wilde bij. De wilde bij wordt met uitsterven bedreigd en dat is een groot probleem. Hij is namelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor de bestuiving van onze voedselgewassen en planten.
Kijk voor meer info op: www.bijenlandschap.nl

Muziek is van iedereen

Donderdag 14 maart is het muziekproject ‘Muziek is van Iedereen’ van start gegaan. Muziekdocenten van NLS verzorgen drie weken lang lessen in alle groepen. Na de eerste les konden de kinderen de eerste maten van het openingslied al meezingen meespelen. Lees meer…