Identiteit en Levensbeschouwing

Kijkje nemen!

Wilt u een kijkje komen nemen op De Blieken?
U bent van harte welkom! Wij laten u graag onze school zien om u te vertellen en te laten zien waarom De Blieken zo’n fijne school is. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0186-579220.

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.

Kijk ook eens op:

https://www.youtube.com/watch?v=mJpuIPKsQvo

In de wet is vastgelegd dat ieder kind op de openbare school recht heeft op godsdienstig vormingsonderwijs. Op onze school kunnen de kinderen in groep 5/6 elke week een uur godsdienst volgen. Dit is protestants vormingsonderwijs. In groep 7/8 wordt humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Zowel in de godsdienstlessen als in de HVO-lessen wordt geen levensovertuiging uitgedragen, maar worden de kinderen geïnformeerd. Zij werken met elkaar aan thema’s zoals respect, eerlijk zijn, vriendschap en praten over de wat er gevierd wordt tijdens de verschillende feestdagen. Het doel van het vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving.

Het is niet verplicht om aan de godsdienst- en HVO-lessen deel te nemen.

In onze aardrijkskunde- en geschiedenismethode wordt aandacht besteed aan de grote wereldgodsdiensten. Met hetzelfde doel: kinderen te informeren als onderdeel van hun algemene ontwikkeling.

IKC De Blieken
kinderopvang, peuterspeelzaal en openbaar basisonderwijs
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186-579220
info@blieken.nl