Dinsdag 2 oktober openen we de kinderenboekenweek. Het thema is: ‘Kom erbij!’ en gaat over vriendschap.
Om 15:00 uur verzorgen de leerkrachten de opening. U bent van harte welkom.
De andere dagen starten we elke dag met duolezen: samen met een vriendje elke dag een stukje langer lekker, gezellig, samen lezen.
Na het kamp gaan de kinderen van groep 7/8 voorlezen bij de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

Woensdag 10 oktober is er geen boekenruilen. We hebben dan een speciaal vriendschapscircuit door de school.

Op donderdag 11 oktober is de boekentafel in de grote hal. Kinderen, ouders en andere belangstellenden kunnen dan boeken kopen. De Blieken krijgt 15% van de opbrengst. Dat besteden we natuurlijk aan heerlijke boeken voor alle groepen van het kindcentrum. U kunt ook een boek kopen om aan De Blieken te schenken. We zetten er dan, wanneer u dat goed vindt, als dank een foto van uw kind(eren) in.
De boekentafel is van 12.00 – 13.00 uur, van 15.30 – 16.30 uur en van 18.30 – 20.00 uur geopend.

Vrijdag 12 oktober is het afsluitende kinderboekenbal. De kinderen mogen verkleed komen. De ouders kunnen tussen 11 en 12 uur komen meedansen.