MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan op schoolniveau. In de MR worden beleidszaken van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De oudergeleding bestaat uit:
– Bas Jonas
– Esther Mulder (secretaris)
– Dirk Reedijk

De personeelsgeleding bestaat uit:
– Annet de Koning
– Lucie Molengraaff
– Daphne Molhoek (voorzitter)

Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan op het niveau van het schoolbestuur.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data worden aangekondigd in de Nieuwsbliek en de jaarkalender.

Mini-Roparun-249
OBS De Blieken

Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 579220

Tegen pesten

Vandaag is de dag tegen pesten. Deze week besteden we daarom extra aandacht aan ons Bliekenhart. Op onze school zijn we tegen pesten, want op De Blieken hebben we HART voor elkaar <3

Nieuwe Acis Actueel

De nieuwe Acis Actueel is uit. Ook dit keer weer met een bericht van De Blieken.
Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief met nieuws van de verschillende Acisscholen lezen.
Acis Actueel April 2018

Koken en bakken met Puk

In het KDV zijn de kinderen volop bezig met het thema ‘Eet smakelijk’. We hebben Puk geholpen om eten te maken en geroerd in een grote pan met echte groenten en fruit. Ook hebben we kwarktaart gemaakt en cake gebakken. Lees meer…