Groep 8 heeft al een voorbeeldboekje gezien van de nieuwe eindtoets. Ze zijn, net als wij, enthousiast over deze nieuwe toets. In april geen Cito voor groep 8, maar IEP! Geen drie, maar twee ochtenden toetsen en de antwoorden gewoon in het toetsboekje invullen. Het toetsboekje ziet er uit als een normaal werkboekje, dus ook dat vinden we fijn.
In deĀ column_jan2017_eindtoets van Luc van Heeren, de voorzitter van ons college van bestuur, leest u meer over IEP.