Ons onderwijs

Adaptief onderwijs, passend onderwijs en nog veel meer termen zult u ongetwijfeld gehoord hebben. Maar wat betekent dit concreet voor het onderwijs aan uw kind?

Op De Blieken wordt binnen de lessen in de vier hoofdvakken, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, gedifferentieerd. Dit betekent dat er gewerkt wordt met drie arrangementen: kinderen die de basisinstructie goed aankunnen en kunnen verwerken, kinderen die extra instructie of begeleiding nodig hebben van de leerkracht en kinderen die meer leerstof aankunnen en verdieping of verbreding nodig hebben. De indeling kan per vak verschillen. De leerkrachten maken hier een groepsplan voor, waarin staat omschreven welk kind, welke aanpak nodig heeft en wat die aanpak inhoudt.

Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig werken èn samenwerken. Het doel is de kinderen te leren slimme keuzes te maken en een zo zelfstandig mogelijke werkhouding te laten ontwikkelen. Zelf leren verantwoording te nemen voor je werk, dat draagt ook bij aan de motivatie om je te blijven ontwikkelen.

Soms is het aanbod in de verschillende arrangementen niet voldoende en heeft een kind meer van ons nodig. Op De Blieken zijn wij erop gericht in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren en passende hulp te bieden. Dit kan betekenen dat er een aanpassing in de leerstof wordt gemaakt of dat er extra hulpmiddelen ingezet worden. U wordt hier als ouder natuurlijk nauw bij betrokken.

Voor gesignaleerde meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op De Blieken een plusklas: de Einsteingroep, waar deze leerlingen één keer per week samen komen en lessen krijgen buiten het reguliere programma, zoals Frans en filosofie en worden uitgedaagd tot onderzoekend leren. Van de leerkracht van Einsteingroep krijgen de kinderen opdrachten waarmee zij gedurende de week in hun eigen groep, zelfstandig of samenwerkend, aan moeten werken.

Mini-Roparun-249
OBS De Blieken

Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 579220

Time flies in 7/8

Wat gaat het schooljaar toch snel. Nog een aantal weken en dan moeten we alweer afscheid gaan nemen van onze kanjers van groep 8. We zijn hard aan het oefenen voor onze musical en we hebben een prachtig decor wat we nu aan het schilderen zijn. Vorige week hebben ze een aantal keer zelfstandig de musical geoefend. Ze corrigeerden elkaar en gaven elkaar goede tips. Wij juffen genieten hier van. Lees meer…

Democracity

Groep 7/8 gaat dinsdag 29 mei op bezoek bij het gemeentebestuur. In het gemeentehuis gaan zij samen een stad bouwen. Daarbij moeten zij met heel veel aspecten rekening houden. Er worden verschillende politieke partijen opgericht en natuurlijk verloopt alles volgens democratische besluitvorming. Op deze manier maken zij kennis met de gemeentepolitiek en leren wat er nodig is om in een democratische samenleving tot besluiten te kunnen komen.

Tegen pesten

Vandaag is de dag tegen pesten. Deze week besteden we daarom extra aandacht aan ons Bliekenhart. Op onze school zijn we tegen pesten, want op De Blieken hebben we HART voor elkaar <3

Nieuwe Acis Actueel

De nieuwe Acis Actueel is uit. Ook dit keer weer met een bericht van De Blieken.
Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief met nieuws van de verschillende Acisscholen lezen.
Acis Actueel April 2018

Koken en bakken met Puk

In het KDV zijn de kinderen volop bezig met het thema ‘Eet smakelijk’. We hebben Puk geholpen om eten te maken en geroerd in een grote pan met echte groenten en fruit. Ook hebben we kwarktaart gemaakt en cake gebakken. Lees meer…