Ons onderwijs

Adaptief onderwijs, passend onderwijs en nog veel meer termen zult u ongetwijfeld gehoord hebben. Maar wat betekent dit concreet voor het onderwijs aan uw kind?

Op De Blieken wordt binnen de lessen in de vier hoofdvakken, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, gedifferentieerd. Dit betekent dat er gewerkt wordt met drie arrangementen: kinderen die de basisinstructie goed aankunnen en kunnen verwerken, kinderen die extra instructie of begeleiding nodig hebben van de leerkracht en kinderen die meer leerstof aankunnen en verdieping of verbreding nodig hebben. De indeling kan per vak verschillen. De leerkrachten maken hier een groepsplan voor, waarin staat omschreven welk kind, welke aanpak nodig heeft en wat die aanpak inhoudt.

Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig werken èn samenwerken. Het doel is de kinderen te leren slimme keuzes te maken en een zo zelfstandig mogelijke werkhouding te laten ontwikkelen. Zelf leren verantwoording te nemen voor je werk, dat draagt ook bij aan de motivatie om je te blijven ontwikkelen.

Soms is het aanbod in de verschillende arrangementen niet voldoende en heeft een kind meer van ons nodig. Op De Blieken zijn wij erop gericht in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren en passende hulp te bieden. Dit kan betekenen dat er een aanpassing in de leerstof wordt gemaakt of dat er extra hulpmiddelen ingezet worden. U wordt hier als ouder natuurlijk nauw bij betrokken.

Voor gesignaleerde meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op De Blieken een plusklas: de Einsteingroep, waar deze leerlingen één keer per week samen komen en lessen krijgen buiten het reguliere programma, zoals Frans en filosofie en worden uitgedaagd tot onderzoekend leren. Van de leerkracht van Einsteingroep krijgen de kinderen opdrachten waarmee zij gedurende de week in hun eigen groep, zelfstandig of samenwerkend, aan moeten werken.

Mini-Roparun-249
Kindcentrum De Blieken

Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 - 57 92 20
info(at)blieken.nl

Eten in het KDV

De laatste tijd zien we regelmatig kinderen binnenkomen met hun ontbijt. We willen u vragen de kinderen thuis te laten ontbijten. Bij ons krijgen… Lees meer…

Kinderboekenweek

Dinsdag 2 oktober openen we de kinderenboekenweek. Het thema is: ‘Kom erbij!’ en gaat over vriendschap. Lees meer…

Sponsorloop

Wat zijn wij trots op alle kinderen! Zij hebben ontzettend hun best gedaan om veel geld op te halen voor het goede doel. De leerlingenraad organiseerde een sponsorloop voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Lees meer…

Welkom bij het KDV

We zijn inmiddels 2 weken bezig met het thema Welkom Puk. Deze week hebben sommige kinderen Puk op papier aangekleed. We zingen ook twee verschillende liedjes waarbij kinderen hun eigen (achter)naam of de naam van de buurvrouw/man leren zeggen. Lees verder om het liedje te zien. Lees meer…