Ons onderwijs

Op De Blieken wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. We leren nu eenmaal allemaal anders.

In elk geval wordt er altijd gewerkt met drie arrangementen: kinderen die de basisinstructie goed aankunnen en kunnen verwerken, kinderen die extra instructie of begeleiding nodig hebben van de leerkracht en kinderen die meer leerstof aankunnen en verdieping of verbreding nodig hebben.

Soms heeft een kind meer van ons nodig. Op De Blieken zijn wij erop gericht dit in een vroeg stadium te signaleren en passende hulp te bieden. Dit kan betekenen dat er een aanpassing in de leerstof wordt gemaakt of dat er extra hulpmiddelen ingezet worden. U wordt hier als ouder nauw bij betrokken. Dat vinden wij niet meer dan normaal.

De onderwijsinspectie schrijft in haar rapport (januari 2019): ‘Er is ruime aandacht voor alle leerlingen en een specifieke aanpak voor de snellere en de achterblijvende leerlingen. Alle leerlingen kunnen rekenen op planmatige en doelgerichte zorgtrajecten, indien nodig.’

Binnen de groep leren de kinderen zelfstandig werken èn samenwerken. Het doel is de kinderen te leren slimme keuzes te maken en een zo zelfstandig mogelijke werkhouding te laten ontwikkelen. Zelf leren verantwoording te nemen voor je werk, dat draagt ook bij aan de motivatie om je te blijven ontwikkelen.

Voor gesignaleerde meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op De Blieken een plusklas, waar deze leerlingen één keer per week samen komen en lessen krijgen buiten het reguliere programma, zoals filosofie of programmeren en worden zij uitgedaagd tot onderzoekend leren. Van de leerkracht van plusgroep krijgen de kinderen opdrachten waarmee zij gedurende de week in hun eigen groep, zelfstandig of samenwerkend, aan moeten werken.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Blieken als ‘goed’.
(Uit: Inspectierapport, januari 2019)

IKC De Blieken
kinderopvang, peuterspeelzaal en openbaar basisonderwijs
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186-579220
info@blieken.nl