In het kinderdagverblijf en de peutergroep wordt gewerkt met Uk & Puk. Uk & Puk is een speciaal en uitdagend programma om de totale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te stimuleren. De kinderen genieten ervan! De pedagogisch medewerkers voeren de activiteiten, individueel, in kleine groepjes of in een grote groep uit. De meeste activiteiten worden in kleine groepjes met maximaal drie kinderen uitgevoerd. Dit is niet voor niets.

In een kleine groep kan de pedagogisch medewerker optimaal inspelen op wat kinderen zelf inbrengen en is de kans het grootst dat kinderen actief deelnemen aan het spel en de interactie. Voor baby’s kan een kleine groep soms te groot zijn. Dan wordt de activiteit individueel aan de kinderen aangeboden.

Van 5 maart t/m 13 april staat thema ‘Eet smakelijk!’ centraal. In dit thema doen de kinderen allerlei activiteiten die te maken hebben met eten. Zo ruiken en proeven de kinderen verschillende soorten voedsel en maken ze zelf ook een paar gerechten. Er wordt met de kinderen gepraat of ze iets lekker vinden, maar ook tafel dekken en de tafel afruimen komt aan bod.