Gespannen snoetjes en stuiterende kinderen; Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen, samen met zijn Pieten. Op school zijn op mysterieuze wijze Pietenplaatjes verschenen en we zijn druk bezig met het ruilen en het spelen van spelletjes. Wat is deze tijd toch altijd gezellig.
Maar er wordt ook nog gewoon hard gewerkt. De kinderen van groep 3 starten alweer met kern 6 van Veilig Leren Lezen en wat kunnen ze al goed lezen! De moeilijke tweetekenklinkers als de ou en eu zijn al heel bekend en ze schrijven al echte dictee’s.
In groep 4 worden de rekensommen steeds moeilijker maar de kinderen doen ontzettend hun best en helpen elkaar goed.
We zijn begonnen met het Kunstkabinet, samen met hulpouders worden er ware kunstwerken gemaakt. Als u ze eens wilt zien: we proberen zoveel mogelijk tentoon te stellen.