Sponsorloop

Sponsorloop

Wat zijn wij trots op alle kinderen! Zij hebben ontzettend hun best gedaan om veel geld op te halen voor het goede doel. De leerlingenraad organiseerde een sponsorloop voor het Ronald McDonald Kinderfonds. (meer…)

Nieuwe leerlingenraad

Nieuwe leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad is bekend. De vrijdag voor de herfstvakantie hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de hand van de verkiezingsposters hun keuze gemaakt. Julia en Maureen (groep 6), Libby en Kim (groep 7), Kenay en Daan N (groep 8) zullen in het schooljaar 2016-2017 de leerlingen van De Blieken vertegenwoordigen. Zij krijgen de taak van klassenvertegenwoordiger, vergaderen met elkaar over punten die zij zelf belangrijk vinden of zijn ingebracht door medeleerlingen en hebben extra taken bij feestelijke activiteiten.

Dit schooljaar is er iets veranderd. De leerlingenraad mag bij het begin van de teamvergaderingen vertellen wat er speelt bij de leerlingen of wat zij graag anders zouden zien. Zo kunnen de meester en juffen daar meteen over vergaderen. Dat is de bedoeling van een leerlingenraad.