Medewerkers

Directeur: Jantine Blok

Directeur kindcentrum De Blieken

De dagelijkse leiding van kindcentrum De Blieken is in handen van de directeur.
Via het algemene telefoonnummer en via onderstaand e-mailadres is de directeur bereikbaar.
De directeur is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

E-mail: directie@blieken.nl

 

Medewerkers KDV en BSO

Pedagogisch medewerkers

De vaste pedagogisch medewerksters van de kinderopvang en peuterspeelzaal zijn:
Bionda, Marjolein, Michelle, Miranda, Monika, Ria, Sabina en Sarah-Esther.

Alle kinderen krijgen een mentor. Bij het KDV geldt het vaste-gezichten-criterium, waarbij twee vaste medewerkers aan een kind worden toegewezen. Dat is fijn, altijd een vast en vertrouwd gezicht bij de opvang voor elk kind.

E-mail: blieken@skoc-kinderopvang.nl

Leerkrachten openbare basisschool

Hieronder staat vermeld wie de leerkrachten van de diverse groepen zijn. Tevens zijn de werkdagen vermeld.
Via mail zijn de groepsleerkrachten bereikbaar door de voornaam van de leerkracht te noteren voor @blieken.nl

juf Karin

Leerkracht onderbouw

Werkdagen: maandag en vrijdag

meester Jasper

Leerkracht groep 1/2B

Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

juf Emmie

Leerkracht groep 1/2A

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

juf Eva

Leerkracht plusgroep

Werkdagen: woensdag

juf Ilse

Leerkracht groep 4 en intern begeleider

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

juf Annet

Leerkracht groep 3

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

juf Trudy

Leerkracht groep 3

Werkdagen: woensdag en donderdag

juf Lucie

Leerkracht groep 5/6 en plusgroep

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

juf Evelien

Leerkracht groep 5/6

Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

juf Bianca

Leerkracht groep 1/2B

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

juf Roelien

Leerkracht groep 7/8

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

juf Daphne

Leerkracht groep 4

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

juf Tamara

Leerkracht groep 1/2B en 7/8

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 

meester Tim

Vakleerkracht gym

Werkdag: woensdag

juf Marieke

Vakleerkracht muziek

Werkdag: donderdag

 

Miss Annie

Vakleerkracht Engels

Werkdag: dinsdag

 

IKC De Blieken
kinderopvang, peuterspeelzaal en openbaar basisonderwijs
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186-579220
info@blieken.nl