Medewerkers

Selma Klein

Directeur kindcentrum De Blieken

E-mail: directie@blieken.nl

Aanwezig van maandag t/m vrijdag

Kinderdagverblijf & BSO

Pedagogisch medewerkers

E-mail: blieken@skoc-kinderopvang.nl

In het kinderdagverblijf en BSO werkt een team van zeven vaste pedagogisch medewerksters.
Alle kinderen krijgen een mentor. Bij het KDV geldt het vaste-gezichten-criterium, waarbij twee vaste medewerkers aan aan een kind worden toegewezen. Dat is fijn, altijd een vast en vertrouwd gezicht bij de opvang voor elk kind.

juf Trudy

Leerkracht groep 1/2

Groep 1/2 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Vrijdag is juf Erna in groep 1/2.

juf Ilse

Leerkracht groep 3/4 en intern begeleider

Groep 3/4 op woensdag en donderdag
Ambulante lestaken op maandag; IB op dinsdag

juf Lucie

Leerkracht groep 5/6

Groep 5/6 op woensdag en donderdag

juf Annet

Leerkracht groep 5/6

Groep 5/6: op maandag, dinsdag en vrijdag

juf Daphne

Leerkracht groep 7/8

Groep 7/8: op maandag, dinsdag en vrijdag

juf Bianca

Leerkracht

Leerkracht groep 3/4 en 7/8

Groep 3/4 op maandag, dinsdag en vrijdag
Groep 7/8 op woensdag en donderdag

Peuterspeelzaal

Pedagogisch medewerkers

E-mail: psz.haventje@gmail.com

De juffen Miranda, Manon en Roxanne zijn de pedagogisch medewerksters van de peuterspeelzaal. Er staan altijd twee juffen op de groep. De peuterspeelzaal is er op maandag- t/m donderdagochtend.

Mini-Roparun-249
DE BLIEKEN
openbare basisschool en kinderopvang

Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186 579220

Time flies in 7/8

Wat gaat het schooljaar toch snel. Nog een aantal weken en dan moeten we alweer afscheid gaan nemen van onze kanjers van groep 8. We zijn hard aan het oefenen voor onze musical en we hebben een prachtig decor wat we nu aan het schilderen zijn. Vorige week hebben ze een aantal keer zelfstandig de musical geoefend. Ze corrigeerden elkaar en gaven elkaar goede tips. Wij juffen genieten hier van. Lees meer…

Democracity

Groep 7/8 gaat dinsdag 29 mei op bezoek bij het gemeentebestuur. In het gemeentehuis gaan zij samen een stad bouwen. Daarbij moeten zij met heel veel aspecten rekening houden. Er worden verschillende politieke partijen opgericht en natuurlijk verloopt alles volgens democratische besluitvorming. Op deze manier maken zij kennis met de gemeentepolitiek en leren wat er nodig is om in een democratische samenleving tot besluiten te kunnen komen.

Tegen pesten

Vandaag is de dag tegen pesten. Deze week besteden we daarom extra aandacht aan ons Bliekenhart. Op onze school zijn we tegen pesten, want op De Blieken hebben we HART voor elkaar <3

Nieuwe Acis Actueel

De nieuwe Acis Actueel is uit. Ook dit keer weer met een bericht van De Blieken.
Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief met nieuws van de verschillende Acisscholen lezen.
Acis Actueel April 2018

Koken en bakken met Puk

In het KDV zijn de kinderen volop bezig met het thema ‘Eet smakelijk’. We hebben Puk geholpen om eten te maken en geroerd in een grote pan met echte groenten en fruit. Ook hebben we kwarktaart gemaakt en cake gebakken. Lees meer…

Uk en Puk voor de jongsten

In het kinderdagverblijf en de peutergroep wordt gewerkt met Uk & Puk. Uk & Puk is een speciaal en uitdagend programma om de totale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar te stimuleren. De kinderen genieten ervan! De pedagogisch medewerkers voeren de activiteiten, individueel, in kleine groepjes of in een grote groep uit. De meeste activiteiten worden in kleine groepjes met maximaal drie kinderen uitgevoerd. Dit is niet voor niets. Lees meer…

We hebben HART voor elkaar

Vorig jaar onthulden we het spandoek met het Bliekenhart. Inmiddels hoort het helemaal bij ons. Is er iemand niet aardig? Dan horen we kinderen zeggen dat dat niet het Bliekenhart is. Heeft iemand hulp nodig? Dan helpen we elkaar. Er wordt in school enthousiast, maar wel rustig gewerkt en is er een keer ruzie? Dan wordt dat rustig opgelost. De lessen van 1001 nacht in groep 5/6 sluiten daar ook op aan.  Lees meer…

Ziekenboeg in ’t Haventje?

Arme Puk….. Hij is nog steeds ziek. De kinderen hebben een mooie kaart voor hem gemaakt en op de post gedaan. Nu hangen er allemaal beterschapskaarten naast zijn bedje. Hopelijk knapt hij daar een beetje van op!

De doker is vorige week ook nog op visite geweest. Hij had een grote dokterstas bij zich waar heel veel spulletjes in zaten. Hij legde ons uit over een stethoscoop en we mochten zelf ook luisteren. Lees meer…

Lees- en chillhoek

Wat is ‘ie gezellig geworden hè? Tijdens schooltijd kunnen kinderen heerlijk stil lezen in de leeshoek. Weggezakt in de kussens of fijn op de kleurige zitzak-/bank. Na schooltijd is de hoek een echte chillhoek voor de BSO. Dan wordt er gelezen of een spelletje gespeeld. Zo hebben we er allemaal een handige, fijne en gezellige hoek bij op De Blieken.