Medewerkers

Directeur: Selma Klein

Directeur kindcentrum De Blieken

De dagelijkse leiding van kindcentrum De Blieken is in handen van de directeur.
Via het algemene telefoonnummer en via onderstaand e-mailadres is de directeur bereikbaar.
De directeur is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

E-mail: directie(at)blieken.nl

 

Medewerkers KDV en BSO

Pedagogisch medewerkers

In het kinderdagverblijf en BSO werken zeven vaste pedagogisch medewerksters:
Bionda, Marjolein, Sabina, Ria, Miranda, Michelle en Annetti

Alle kinderen krijgen een mentor. Bij het KDV geldt het vaste-gezichten-criterium, waarbij twee vaste medewerkers aan een kind worden toegewezen. Dat is fijn, altijd een vast en vertrouwd gezicht bij de opvang voor elk kind.

E-mail: blieken(at)skoc-kinderopvang.nl

 

Leerkrachten openbare basisschool

Hieronder staat vermeld wie de leerkrachten van de diverse groepen zijn. Tevens zijn de werkdagen vermeld.
Via mail zijn de leerkrachten bereikbaar door de voornaam van de leerkracht te noteren voor @blieken.nl

juf Karin

Leerkracht groep 1/2

Werkdagen: maandag en vrijdag

juf Ilse

Leerkracht groep 1/2 en intern begeleider

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

juf Eva

Leerkracht groep 1/2

Werkdagen: woensdag en donderdag

juf Annet

Leerkracht groep 3/4

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

juf Trudy

Leerkracht groep 3/4

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

juf Bianca

Leerkracht groep 5/6

Werkdagen: maandag t/m donderdag

juf Lucie

Leerkracht groep 5/6 + ambulante taken

Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

juf Daphne

Leerkracht groep 7/8

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag

juf Tamara

Leerkracht groep 7/8

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

juf Carly

Leerkracht Engels groep 1 t/m 8

Werkdagen: maandag

juf Ineke

Extra ondersteuning + Engels 1/2

Werkdagen: dinsdag

Medewerkers peuterspeelzaal

Pedagogisch medewerkers

Juf Miranda op maandag t/m donderdag
Juf Jessica op maandag en woensdag
Juf Manon op dinsdag en donderdag

E-mail: haventje(at)spelenderwijshw.nl

OBS De Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal
0186-579220
info(at)blieken.nl

 

 

 

 

Inspectie: ‘De Blieken is een goede school’

Alle scholen moeten zorgen dat hun basiskwaliteit op orde is. Scholen die meer doen dan dat en ook eigen ambities heeft die ze waar maakt, kunnen de waardering GOED krijgen van de inspectie. De Blieken kreeg dit predicaat GOED en daar zijn we natuurlijk apetrots op! Het is als een soort Michelinster krijgen voor het onderwijs. Lees meer…

Vergadering leerlingenraad

Dinsdag 18 december kwam de leerlingenraad weer bij elkaar. Dit keer waren de agendapunten:
– nieuwe ideeën vanuit de leerlingenraad
– wat is er goed op De Blieken?
– wat kan beter op De Blieken?
– naar welk goede doel gaat de opbrengst van de kerstknutsels? Lees meer…

Kerstkaart voor ouderen

Op De Blieken hebben we ook hart voor ouderen. In alle groepen van het kindcentrum hebben de kinderen een kaart gemaakt voor eenzame ouderen. Via het ouderenfonds worden de kaarten verspreid. Met de mooi getekende en gekleurde kaarten en hartverwarmende teksten willen we meehelpen de ouderen te verrassen.

Dag Sinterklaasje

Dank u wel Sinterklaas en Pieten! Wij hebben genoten van een heerlijk, gezellig feest. Een goede reis terug naar Spanje en hopelijk zien we u volgend jaar weer terug op De Blieken.

Sinterklaasverjaardagsfeest

Niet alleen Sinterklaas, maar ook Duncan en Josefien vierden vandaag hun verjaardag. Natuurlijk mochten de jarigen bij de Sint op het podium komen.

In het hele kindcentrum vierden Sinterklaas en zijn pieten een gezellig feest met de kinderen. Bij de onderbouw bleven zij een poosje in de groep om te luisteren naar verhalen en liedjes en om cadeautjes uit te delen. Bij de bovenbouw werden natuurlijk de surprises bewonderd. Het was geweldig.
Sinterklaas bedankt de ouderraad voor de organisatie.

Stages van 5/6 en 7/8 in KDV en PSZ

De kinderen van de bovenbouw lopen mini-stages bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. In tweetallen gaan zij bij toerbeurt aan de slag bij de peuters. Zij draaien mee met een activiteit, spelen mee of bieden een helpende hand. In de klas schrijven de kinderen op wat ze hebben gedaan. De start is geweldig! Peuters, leidsters en onze bovenbouw-stagiaires genieten er enorm van.

Eten in het KDV

De laatste tijd zien we regelmatig kinderen binnenkomen met hun ontbijt. We willen u vragen de kinderen thuis te laten ontbijten. Bij ons krijgen… Lees meer…