In ons kindcentrum werken de groepen van de onderbouw aan dezelfde thema’s. De onderbouw zijn de groepen van het KDV, de peuterspeelzaal en groep 1/2 van de basisschool. Na de zomervakantie zijn we met het eerste thema gestart. 

Het eerste thema is “Welkom!”. Bij KDV en peuterspeelzaal is dat “Welkom Puk” en in groep 1/2 “Welkom op school”.
Zo wordt met de kinderen de groep ontdekt, bekijken we waar het speelgoed hoort, welke activiteitenhoeken zijn er, wat het dagritme is en hoe we met elkaar omgaan. Dat laatste hangen we natuurlijk op aan ons Bliekenhart.

Dit jaar zal tenminste twee keer per jaar het hele kindcentrum aan eenzelfde thema werken. Ook gaan we bekijken hoe we de kinderen van de bovenbouw in de onderbouw kunnen laten helpen. Zo maken we steeds nieuwe stappen in ons kindcentrum en daar zijn we trots op!