Wat zijn wij trots op onze Bouw!-tutoren. Kinderen uit groep 7/8 zijn tutor van kinderen uit groep 2 t/m 5 bij het programma Bouw! Bouw! is een programma om zoveel mogelijk leesproblemen te voorkomen.

De tutoren worden begeleid door juf Ilse. Ze krijgen eerst uitleg en gaan daarna zelf met ‘hun’ Bouw!-kind aan de gang, totdat er een toets gemaakt moet worden. Wanneer juf Ilse vertelt hoe de toetsen van hun Bouw!-kinderen zijn gegaan, dan ziet ze tutoren groeien en gloeien van trots. Want zij hebben meegewerkt aan het succes van hun Bouw!-kind.

Als juf Ilse tips geeft over waar ze extra op moeten letten bij de begeleiding, bijvoorbeeld op de -uw, -eeuw klank, dan snappen ze dat helemaal en gaan hier meteen mee aan de slag.
De tutoren spreken zelfs al vaktaal. Als juf Ilse vraagt of er sprake is van klankverwisseling, dan weten ze wat er wordt bedoeld en zeggen: “Dat klopt, want in plaats van dorp zei ze van de week drop.” De tutoren zijn niet alleen goede begeleiders, maar ook goede observators geworden. Snapt u dat wij apetrots zijn op onze kanjers?