Waar staan we voor? Hoe gaan we met elkaar om? En hoe maken we dat goed zichtbaar in de school, maar ook daarbuiten? Tijdens de informatie-avond konden we u het resultaat laten zien: de kernwaarden van De Blieken. Samengevat in puzzelstukken die als hart in elkaar passen. Op De Blieken hebben we HART voor elkaar! We zijn Hulpvaardig, Aardig, Rustig en Trots.

Hulpvaardig: wij helpen elkaar bij het spelen, leren en het goed omgaan met elkaar.
Aardig: wij zijn aardig voor elkaar en de omgeving. Een ander woord voor aardig is respect.
Rustig: wij zorgen ervoor dat iedereen rustig kan werken en als er een conflict is, dan lossen we dit rustig op.
Trots: trots op jezelf en trots op elkaar.