Deze week is het de week van geld. Groep 3/4 rekent deze week niet vanuit de methode, maar in circuitvorm met allerlei opdrachten over hoe ze met geld moeten omgaan. Zo leggen we een goede basis voor de toekomst. Het thema van dit jaar is: ‘Wanneer ben je rijk?’ 

Wanneer je deze vraag aan de kinderen stelt, krijg je uiteenlopende antwoorden. Het ene kind vindt namelijk 70 euro al heel veel geld, terwijl een ander kind 1 miljoen euro pas veel vindt. Op jonge leeftijd hebben kinderen nog geen goed besef van de waarde van geld. Het is dus belangrijk om kinderen dit te leren.  

We gaan deze week niet met onze rekenmethode werken, maar wat gaan we wel doen?
De kinderen werken in groepjes aan allerlei activiteiten over geld. Bijvoorbeeld aanvullen tot 20 euro, memory met geld, monopoly en nog veel meer.  Verder krijgen de kinderen 15 euro van de juffen. Hiermee kunnen ze spullen kopen en huren in de “Bliekenwinkel.” Elke dag zijn er verschillende kinderen aan de beurt achter de kassa. De kinderen kunnen bijvoorbeeld kleurplaten, krijt of extra computertijd kopen, maar ze kunnen ook speeltijd in het Chinese restaurant huren. Ze mogen zelf weten wat ze kopen of huren.

Steeds moeten de kinderen zich afvragen: Wat koop je dan? Hoeveel geld heb je nog? Hoeveel geld moet je teruggeven? Controleer je wat je terug krijgt? Waar bewaar je je geld? Huur ik vandaag niets, zodat ik geld spaar voor een grotere uitgave? Allemaal vragen als start om voor later financiële zelfredzaamheid te ontwikkelen.